BELYSNING-EN LJUS IDÈ
ARTICLE
233
76dcf440fb384d6a1eea8862987ab03a
Tillbaka (UPD: 2014-05-28 15:58:10)

BELYSNING-EN LJUS IDÈ


När jag är ute på något av de uppdrag där jag ska förbättra och effektivisera butiksmiljön är belysningen en av de komponenter som ofta kommer upp till diskussion.
Det skiljer sig mycket mellan olika typer av verksamheter men generellt kan ändå sägas att belysningen är det man satsar minst på.
Jag är väl medveten om att det är mycket som kostar när man ska inreda en butik, men att inte satsa någonting överhuvudtaget på belysning, är en dålig idé.
Belysningen skapar (tillsammans med inredning och sortiment) helhetskänslan i butiken och är en direkt säljhjälp. Med hjälp av belysningen lyfter man fram sortimentet och vägleder kunden genom butiken.

Vilken typ av belysning man ska välja beroende på hur man vill att känslan i butiken ska vara och hur butiksmiljön ska uppfattas.
Svårt och ofta ganska kostsamt, men väl värt att avsätta såväl tid och engagemang som en summa pengar på.

LJUSETS PÅVERKAN
Det finns undersökningar gjorda även på detta området där man mätt effekterna av belysta eller icke belysta produkter samt på vilket sätt själva ljussättningen påverkar försäljningen.
Ljuset i sig har en direkt påverkan även på hur man kommunicerar med varandra och även hur själva kroppsspråket används i olika ljussättningar.

Som ett exempel kan tas en undersökning gjord i en butik där man hade en källarvåning utan naturligt ljusinsläpp, ytan var ljussatt endast med artificiell belysning.
I samband med undersökningen "lekte" man med ljuset så att det det antingen var ett starkt ljus eller ett mjukare, mer dämpat ljus.
Totalt pågick mätperioden i tre veckor, dagligen.
Det visade sig att, när det skapare ljuset användes, tittade kunderna på 50% fler produkter än när belysningen var dämpad.
Man brukar enkelt säga att ljus leder ögat - man tittar där det är ljust. Det är en bra grundregel.

LJUSSÄTTNING
Vad man måste tänka på när man ska ljussätta någonting ( vare sig det är sin butik eller sitt hem) är vilket syfte belysningen ska tjäna.
Ska det vara ett allmänljus så att det helt enkelt blir ljus inne i butiken, ska det vara i ett provrum eller sitta i anslutning till kassan.
Olika typer av ljus krävs alltså i olika sammanhang.
För få ljuskällor kan ge resultat av ett skarpt och obehagligt ljus eller en diffust spridd ljusnivå med mörka partier emellan. Det bästa är därför att låta ljuskällorna "gå i varandra" utan att för den skull göra ytan överbelyst.
Ett bra exempel på detta är att man har en bra allmänbelysning i butiken, vilket ger ett behagligt och jämnt ljus i lokalen.
Exponeringar, skyltar och/eller miljöbilder, eller ytor som man på något sätt vill lyfta fram lite extra kompletteras sedan med spotlights.

Vad man också bör tänka på i samband med ljussättningen är vilken typ av material och vilken kulör som används i butiken. Detta har stor påverkan av hur ljuset absorberas.
Material som t ex en vitmålad tegelvägg eller en vit gipsvägg absorberar ca 30% av ljuset som träffar dem och reflekterar då ca 70% medan väggar och golv i matta, mörka färger absorberar ca 85-95% av ljuset som träffar dem och endast reflekterar ca 5-15%. Ju mörkare ytor desto mer absorberas ljuset av kulören.
En lokal med vitt tak och vita väggar ger en riktigt bra spridning av ljuset medan ett rum med mörka väggar och mörkt tak har mycket låg reflektion och därför kräver mycket mer artificiellt ljus.
Även ytans struktur är viktigt. Matta ytor absorberar ljuset medan blanka ytor reflekterar det och kan i sämsta fall blända.

LED-BELYSNING
Belysning är ett av de områden som det sker allra mest inom. På de flesta butiks- och inredningsmässor finns idag en egen avdelning för belysning och ljussättning. Här kan man botanisera bland olika belysningssystem och få lite tips och råd av leverantörerna.

De tunga, klumpiga halogen-spotarna som blir brännheta och har en relativt kort brinntid, är snart ett minne blott.
På senare år har möjligheterna att utveckla ljussättningen av butiksmiljön och skyltfönstren fått helt nya dimensioner tack vare LED-belysningens intåg.
Lamporna kostar mer i inköp men är energisnålare och har avsevärt mycket längre hållbarhet.
Med olika typer av lampor kan man få allt från ett flödesljus som belyser en större yta till en knivskarp punktbelysning med millimeterprecision.
Detta har gjort det möjligt att skapa spännande miljöer med helt annan dynamik i ljussättningen sätt än tidigare.
Den enda reservationen jag själv har gällande LED-belysning är att det inte blir lika mycket "tryck" i ljuset som med den gamla halogenbelysningen. Det märks tydligast i skyltfönstret.
Men, detta är helt och hållet min egen uppfattning om LED-belysning och inget som jag kan påtala med ren fakta.
En god i idé kan vara att satsa på LED-belysning i butiken då den heller inte avger lika mycket värme, och istället använda halogen belysning i skyltfönstret.

HUR MYCKET LJUS BEHÖVS?
För att få veta hur mycket belysning en yta kräver kan mätningar göras.
Det är lite krångligare beräkningar där man tar hänsyn till rekommenderade lux-nivåer, vad lokalen ska användas till, typ av inredning m.m.
På marknaden finns många företag som säljer butiksbelysning och som kan hjälpa till med att göra beräkningar på hur mycket ljus som krävs, vilken typ av ljuskälla som är den optimala för just sina behov och lotsa dig fram till vad som passar såväl koncept som plånbok.

Belysningen är helt klart en stor del i butikskommunikationen och i allra högsta grad en komponent som har en direkt påverkan av hur butik och produkter uppfattas av kunden.
Belysningen har därmed en stor del i både köpprocessen och köpbeslutet!


Posten senast uppdaterad 28 maj 2014 kl. 15:58

51