Välkommen till DEKKO!

DEKKO startades 2000 med visionen att skapa säljande butiks-miljöer och inspirerande skyltfönster. Efter hand har efterfrågan breddats och under dessa år har jag haft nöjet att hjälpa hundratals företag, stora som små, med kreativa idéer och kommersiella lösningar för butik och skyltfönster men även med mässor och offentliga miljöer. Jag håller egna kurser och föredrag för företag, organisationer och även kurser i samarbete med olika utbildnings-organisatörer inom bland annat visual merchandising.  

VISUAL MERCHANDISING

KURSER

RETAIL

Visual Merchandising är samlingsbegreppet för butiksupplevelse.

Kurserna ger de grundläggande kunskaperna inom butiksplanering, varupresentation och exponering.

Alla projekt behöver styras och organiseras för att få önskat resultat
Idea - Visual merchandiser utbildning

Välkommen till DEKKO!

DEKKO startades 2000 med visionen att skapa säljande butiks-miljöer och inspirerande skyltfönster. Efter hand har efterfrågan breddats och under dessa år har jag haft nöjet att hjälpa hundratals företag, stora som små, med kreativa idéer och kommersiella lösningar för butik och skyltfönster men även med mässor och offentliga miljöer. Jag håller egna kurser och föredrag för företag, organisationer och även kurser i samarbete med olika utbildnings-organisatörer.

VISUAL MERCHANDISING

Visual Merchandising är samlingsbegreppet för butiksupplevelse.

KURSER

Kurserna ger de grundläggande kunskaperna inom butiksplanering, varupresentation och exponering.

RETAIL

Alla projekt behöver styras och organiseras för att få önskat resultat

OM DEKKO

Jag har sedan starten drivit företaget själv och har under åren fått möjligheten att arbeta med många spännande uppdrag inom retail, utställning och utbildningar inom Visual Merchandising.

Kreativ - Visual merchandiser utbildning
Design - Visual merchandiser utbildning

Boken

Skyltfönster
– en inspirations- & instruktionsbok

är boken som lär ut grunderna i skyltfönster-styling.

Bok - Visual merchandiser utbildning