Skiss- & Idéarbete

Från idé och skiss till färdig butik eller mässmonter.

En genomtänkt och välplanerad butik med ett tydligt kundvarv är enklare att arbeta med och skapar köplust. Vi hjälper dig att planera och inreda din butik för att utnyttja ytorna optimalt och skapa effektiva butiksytor med inspirerande miljöer.

Med utförliga 3D- skisser där all inredning är på plats är det enklare att få en tydlig bild av butiken med kundvarv och exponeringsytor definierade.

 • Idéarbete
  Framtagande av butikslösningar där konceptet lyfts fram.
 • Butikslayout
 • Inredning
  Framtagande av ny eller arbete med befintlig inredning.
 • Butiksplanering
  Ett optimalt utnyttjande av butiksytan med samtliga varugrupper definierade och placerade.
 • 3D- skisser
  Utförliga skisser på butiksytan med inredning och varor på plats.
 • Kundvarv


Nyhetsbrev

Prenumerera på mitt nyhetsbrev för att få löpande nyheter, tips, råd och inspiration!

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

803