Logga svart - Visual merchandiser utbildning

Sjöfartsmuséet ”Akvariet” i Göteborg

Om

Sjöfartsmuséet ”Akvariet” i Göteborg har under de senaste åren genomgått en gigantisk ombyggnad. Nya ytor för akvarier samt laboratorium för bl a skolor att använda, nytt café och även en ny souvernirbutik skapades.
Invigning skedde den 8 december 2022.

Uppdrag

Mitt uppdrag var att, utifrån en framtagen moodboard, ta fram en funktionell inredning till souvernir-butiken, samt skapa en effektiv butikslayout. Kulören på hurtsar är inspirerad av havet och mönstret på lådfronter är vågor.
Orange som accentkulör på podier och störtboxar.
På väggarna sitter peg-boards för exponering av hängande produkter men även för att kunna fästa hyllplan.

När

2022

Måleributiken i Alvik

Om

En välkänd butik med både proffs- och privatkunder. Förutom färg säljs även tapeter och inredningsprodukter.

Uppdrag

En-dags utbildning i exponering och varupresentation. Kursen inleddes med teori där deltagarna fick lära sig olika typer av exponering beroende på vad som ska kommuniceras, vilka ytor som kan lämpas sig för en viss typ av exponering, konkreta tips och råd kring uppbygganden av exponeringen. Andra delen av dagen ägnades åt praktiskt arbete i butiken där några ytor valdes ut och deltagarna fick arbeta tillsammans i olika grupper med olika uppgifter samtidigt som de fick tips och feedback.

När

2020

Pallinis Tyger

Om

Vi började samarbetet i samband med att de öppnade på ny adress i Sundbyberg 2011. Förutom försäljning av metervara syr man upp på beställning och monterar hos kunden.

Uppdrag

I samband med att den nya butiken öppnades kontaktade de mig då de ville ha hjälp med att styla butikens skyltfönster. Omstyling sker 3-4 gånger per år där olika teman och varugrupper lyfts fram.

När

2011- 

Stjärnurmakarna

Om

Stjärnurmakarna är en butikskedja som funnits i över 100 år. Det är en rikstäckande kedja som idag har ett 40-tal butiker som ägs och drivs av handlare på de olika orterna. Kedjan har även fyra egna butiker.

Uppdrag

I samband med en kick off ville man inspirera butikerna och samtidigt stärka kundupplevelsen via varupresentation och exponering. Vi gjorde en kort film där jag tog fram en story board och ett budskap till filmen samt gjorde olika typer av exponeringar och även deltog i filmen.

När

2019 

Landsberga Gårdsbutik

Om

Ett storskaligt jordbruk mellan Uppsala och Enköping som ägs av Statens Fastighetsverk men arrenderas sedan flera generationer av en och samma familj. Under många år har man haft egen produktion av ägg som levererats till traktens livsmedelsbutiker. Man har även haft egen äggförsäljning via en obemannad ”äggbod” där kunden själv går in, hämtar sina ägg och betalar via Swish eller kontant i en burk. Med det ökade intresset för gårdsbutiker började man under 2017 titta på möjligheten att utöka sin äggbod till en fullskalig gårdsbutik. Jag fick uppdraget att inreda den nya butiken.

Uppdrag

Lokalen var ett gammalt stall som skulle inredas till en gårdsbutik med både butiksdel och café. En konceptmanual var framtagen och utifrån denna tog jag fram inredning och butikslayout samt inredde och stylade butiken inför öppningen. Idag stylar jag butiken 4-5 gånger per år efter säsong och arbetar löpande vidare med att utveckla konceptet.

När

2018- 

Statens Fastighetsverk

Om

En statlig myndighet som ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Den ansvarar för vård och underhåll av olika statliga byggnadsminnen, de kungliga slotten, muséer, teatrar, regeringsbyggnader samt skog och mark.

Uppdrag

Kvarteret ”Tigern” i centrala Stockholm ligger i ett stråk där många passerar, främst turister. Lokalerna i kvarteret består av ett flertal butikslokaler där främst souvenirer säljs. För att fånga kundens intresse har butikerna flyttat ut sitt sortiment på gatan vilket drar ner helhetsintrycket. Mitt uppdrag var att göra ett förslag på hur man genom ett enhetligt utseende skulle kunna få ett mer inbjudande och trevligt intryck av kvarteret. Uppdraget innefattade ett förslag på det exteriöra utseendet samt visualisera detta genom 3D-skisser.

När

2018- 

World skills Yrkestävlingar

Om

En organisation som skapats av staten för att främja yrkesutbildningar i Sverige. Man organiserar Yrkes SM och ansvarar för Yrkeslandslaget och Sveriges deltagande i Yrkes-VM och Yrkes- EM. Det är ett samarbete mellan tre parter: Svenskt Näringsliv, LO och Svenska Staten.

Uppdrag

Att ansvara för yrkeskategorin ”Visual Merchandiser” i Yrkes-SM, ta ut en vinnare och coacha denne inför EM och VM. Uppdraget innefattar även att medverka som domare under de internationella tävlingarna på Europa-nivå och världsnivå. 2014 EM i Lille – bronsmedalj, 2015 VM i Sao Paulo – silvermedalj, 2016 EM i Göteborg – 7:e plats, 2017 VM i Abu Dhabi – 4:e plats, 2018 EM i Budapest – 6:e plats, 2019 VM i Kazan – bronsmedalj.

När

Uppdraget inleddes 2014 och pågår fortfarande. 

Länsstyrelsen i Västmanland

Om

2016 startades projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” där kurser och rådgivning anordnas för landsortsföretag som har boende, servering, gårdsbutiker eller annan besöksverksamhet. Fem olika län ingår i projektet, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Stockholm. Flera olika delar ingår i projektet, och en av dessa är ”Sälj mer i din gårdsbutik”. Projektet som startades 2016 visade sig vara lyckosamt och har sedan dess förlängts flera gånger och är nu inne på sitt fjärde år.

Uppdrag

Att med konkreta tips och råd hjälpa gårdsbutiker att skapa effektiva, inspirerande och säljande butiksytor. Rådgivningen sker utifrån varje enskild verksamhets koncept och förutsättningar genom besök på gården. Förslaget presenteras med en handlingsplan i text och skissformat.
För att ytterligare stärka kompetensen har verksamheterna fått ta del av online-online föredrag med tips och råd gällande koncept, butiksplanering, exponering och relationsskapande marknadsföring. Online-föredragen har även genomförts i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens Län

När

2016-2021 

Astrid Lindgrens Värld

Om

En temapark på 180 000 kvm i Vimmerby, där Astrid Lindgren växte upp. I parken finns butiken Alms Diversehandel med souvenirer och produkter från de olika filmerna.

Uppdrag

Ny butikslayout för ett effektivare och mer kundvänligt kundvarv. Nytt skyltprogram med framtagande av ny layout på skyltar. I samband med detta skapades också ett utbildningsprogram för butikspersonalen med både teoretiska och praktiska inslag. En uppföljning med ytterligare en utbildning genomfördes året därpå samt fortsatt utveckling av butiken då man sett en positiv utveckling av försäljningen i samband med de tidigare förändringarna.

När

2015, 2016 

Martin & Servera

Sveriges ledande restaurang- & storköksspecialist.

Uppdrag

Exponeringsutbildning i syfte att öka kunskaperna i varupresentation och exponering och tydliggöra hur man effektivt arbetar med kampanjer och aktiviteter.

När

2017 

Posnania köpcentrum, Posnan Polen

Om

I samband med uppbyggnad av ett nytt köpcentrum i Posnan öppnades tre butiker av Reteam Group.

Uppdrag

Att möblera, varulägga och exponera butikerna inför öppning.

När

2016