Köp videos (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.

Här beställer du vilka kurser du vill få tillgång till.

Du kan välja att betala med:

SWISH - swisha din betalning till nummer 1230123414. Du får sedan ett mail med lösenord till din kurs.

Detta sker inom en timme från det att betalningen registrerats.

FAKTURA - din faktura skickas till den e-post adress du angivit så snart beställningen mottagits.

Du får sedan ett mail med inloggningsuppgifter till din kurs. Detta sker när betalningen registrerats.


Faktura
Swish
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.
Jag är intresserad av denna video.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, mailadress och firmatecknare. Syftet med en sådan behandling är för att kunna säkerställa transaktionen vid ett köp samt att möjliggöra information om erbjudanden och nyheter i samband med att nya web-kurser släpps.

Vi har fått dina uppgifter i samband med köp av tjänst eller produkt i web-shopen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos DEKKO AB.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med Skatteverket vid eventuell förfrågan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är DEKKO AB organisationsnummer 556803-3426. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på annica@dekko.se eller telefon 073-9644609. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på mitt nyhetsbrev för att få löpande nyheter, tips, råd och inspiration!

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

823