Rådgivning & Butiks- Make over

Behövs det göras en förändring i butiken?
Kanske bara lite goda råd och tips eller rent handgripligen hjälp att göra en ”make over”? Liten eller stor butik. Kläder, heminredning eller bildelar - jag arbetar med alla typer av butiker!

Rådgivning

Vill du diskutera hur du kan förändra/förbättra din butik för att skapa bättre förutsättningar för att kanske utnyttja butiksytan bättre, ta in en ny varugrupp eller bara skapa ett tydligare kundvarv och få bättre plats med de varor som redan finns i butiken.
Vi bokar in en hel- eller halvdag där vi tillsammans går igenom butiken och tittar på och diskuterar de ytor, avdelningar m.m som rådgivningen avser, och du kan få en del direkta tips och råd.

Några dagar efter rådgivningen får du en dokumentation på det som diskuterats och behöver åtgärdas med konkreta förslag på inköpskanaler, material m.m.

En rådgivning kan ta allt från en halv dag till en heldag beroende på hur stor butiken är och hur mycket rådgivningen ska omfatta.
Butiken/verksamheten bör också vara beredd på att avsätta en person som deltar under rådgivningen. Detta för att kunna ge en så tydlig bild av det man vill få ut av sin rådgivning samt kunna svara på frågor kring butik, ytor, sortiment, köpbeteende m.m.
Detta ligger sedan till grund för de konkreta förslag som butiken får och är också en förutsättning för att det tänkta resultatet ska uppnås.

Kontakt:
Maila till annica@dekko.se eller ring på 073-9644609 för en första kontakt och önskemål om den typ av hjälp som är aktuell.
Utifrån detta får du en offert på den tjänst du önskar och vi bokar, efter godkännande av denna, en dag för genomförande av uppdraget.

Make Over

Vill du förändra/förbättra din butik för att skapa bättre förutsättningar för att kanske utnyttja butiksytan bättre, ta in en ny varugrupp  få bättre plats med de varor som redan finns i butiken eller bara skapa ett tydligare kundvarv och även, rent handgripligen, få hjälp med detta?
Vi bokar in en dag där vi börjar med att tillsammans gå igenom butiken och de ytor som du vill förändra/ förbättra.
Efter en gemensam genomgång när jag fått en bild av nuläget, börjar vi att arbeta praktiskt. Vi utgår alltid från befintligt material och jobbar igenom de aktuella ytorna.
Det kan t ex vara omplacering av hela avdelningar eller enstaka varugrupper, omstrukturering av butiksytan genom ommöblering, framtagande av aktivitetsytor m.m.
Vid slutet av dagen gör vi en handlingsplan över vad som eventuellt kan behöva göras ytterligare, men som kräver planering eller kanske inköp. Exempelvis flytt av kassa eller komplettering av inredning.

Några dagar efter butiksbesöket får du en dokumentation på vad som behöver åtgärdas med konkreta förslag på inköpskanaler, material m.m.

En make over kräver generellt en heldag, då det annars är svårt att hinna göra något praktiskt arbete.Butiken bör också vara beredd på att avsätta minst en person som deltar under hela dagen.Detta för att butiken själv, efter en Make Over, ska kunna fortsätta arbetet i linje med de rekommendationersom ges vilket också är en förutsättning för att det tänkta resultatet ska uppnås.

Kontakt:
Maila till annica@dekko.se eller ring på 073-9644609 för en första kontakt och önskemål om den typ av hjälp som är aktuell.
Utifrån detta får du en offert på den tjänst du önskar och vi bokar, efter godkännande av denna, en dag för genomförande av uppdraget.

Nyhetsbrev

Prenumerera på mitt nyhetsbrev för att få löpande nyheter, tips, råd och inspiration!

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

821