Visual Merchandising

Vi hjälper dig från planering och inköp till genomförande.

Uppbyggnad av hela butiksmiljöer eller enskilda ytor, monteringsuppbygnad i samband med mässa eller miljöexponeing i köpcentrum.

En väl planerad butik med ett tydligt kundvarv och inspirerande exponeringar är det allra viktigaste för att lyckas med sin butik. Med inredning, exponering och varuplacering skapas butikens image.

Tillsammans tittar vi på inredningen och hur den kan användas på bästa sätt, disponering av ytan, kundvarv, exponeringsytor och olika exponeringssätt.

802